SERIJE MARAKA - dvije ili više poštanskih maraka, koje imaju zajedničku temu, a vrlo često i zajednička grafička obilježja nazivamo serijom ili nizom. Marke koje same za sebe čine cjelinu nazivamo pojedinačnim izdanjima. Kod vrednovanja serija poštanskih maraka od ključne je važnosti da su sve marke u seriji u kompletu. Serije poštanskih maraka mogu biti redovne ili prigodne. Ukoliko su redovne onda se mogu svake godine proširavati s novim markama. Broj maraka kod prigodnih serija je unaprijed poznat i nepromjenjiv.

SLUŽBENE MARKE - služe za frankiranje službene državne prepiske. Izdavane su za vrijeme Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj i Srbiji te u FNRJ 1946. godine.

SREDINA OBRNUTA - se događa, ali rijetko kod maraka, koje su tiskane u dva navrata tj. sa dva klišeja, tako da sredina (brojka ili lik) leži obrnuto od ostalog crteža. Takva marka za specijalne sabirače prava je poslastica i postiže nevjerojatno visoke cijene.

STANJE MARAKA - marke se sakupljaju nežigosane ili žigosane. Nežigosane marke moraju biti očuvane, sa "sviježom" i originalnom bojom i da imaju ispravnu gumu. Ukoliko je guma potpuno neoštećena i bez "falca", marka je vrijednija. Žigosane marke moraju biti čiste i uredno žigosane. Neke žigosane marke znatno su rijeđe od nežigosanih. Zbog toga treba obratiti pažnju na ispravnost žigova tj. da li se radi o originalnom poštanskom žigosanju ili su marke žigosane uslužno (na zahtjev pojedinaca) ili naknadno žigosane poslije njihovog povlačenja iz upotrebe.

SVJETSKI POŠTANSKI DAN - proslavlja se svake godine 9. listopada u spomen na dan kada je 1874. u švicarskom glavnom gradu Bernu osnovan Opći poštanski savez (Universal Postal Union, UPU). Proglašen je na Kongresu UPU-a u Tokiju 1969. i od tada se obilježava u svim zemljama članicama organizacijom izložaba, promocijom novih maraka, novih poštanskih usluga, konferencijama, seminarima, radionicama ili nekim drugim akcijama.


Izvor: Hrvatski Filatelistički Savez

Pretraga kataloga

Filatelističke online trgovine

  

 

Meal Pass logo

Meal Pass

 

 

Filatelija Hunjak koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda stranice prihvaćate uvjete i korištenje kolačića.